SOSYAL SORUMLULUK

KARADENİZ ÖRME & SOSYAL SORUMLULUK

Bir şirketin başarısını gösteren birçok ölçüt vardır. En bariz olanı tabii ki, kârlılıktır. Bir şirketin başarısı, zaman içerisinde gösterdiği değişim gücü ya da geliştirdiği yenilikçi ürünleri ile de ölçülebilir. Bunlar hayati önem taşırlar ancak kendimizi sorumlu tuttuğumuz bir başka önemli ölçü daha vardır ki o da Sosyal Sorumluluğumuzdur.

Sosyal açıdan sorumluluk taşıyan bir kurum, toplum refahını iyileştirmek ve çevreyi korumak üzere sosyal amaçları destekleyen isteğe bağlı iş uygulamalarını ve yatırımları benimsemek ve yürütmek durumundadır.

Gerek tedarikçilerine, gerekse birlikte iş yaptığı eş kuruluşlara karşı etik ve sorumlu davranan KARADENİZ ÖRME ŞİRKETLER GRUBU faaliyette bulunduğu her ortamda sosyal sorumluluğunu onlar ile paylaşır. Müşterileri, çalışanları, yöneticileri, çevre ve toplum için çalışmalarını en etkin ve verimli şekilde sürdürmek ve sürekli iyileştirmeyi hedeflemek Sosyal Sorumluluk hedefi olmuştur.

KARADENİZ ÖRME ŞİRKETLER GRUBU olarak Sosyal Sorumluluğumuzun bilincinde;

  • Doğal çevreyi korumak;
  • Toplumun refah seviyesine katkıda bulunmak amacı ile eğitim, sağlık, spor ve sanat etkinliklerine destek olmak;
  • Çalışanlarımızın temel hak ve özgürlüklerine saygı göstermek;
  • Müşterilerimizin tercihlerini de dikkate alarak kaliteli ve güvenli ürünler sunmak;
  • Gençlerimize değer verip onlara yatırım yapmak;
  • İlkeleri çerçevesinde çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

 

GELECEĞİN TEMİNATI GENÇLERİMİZ ve EĞİTİM

 

Globalleşen dünyada, en büyük gücümüz ve avantajımız olan gençlerimizin iyi yönlendirilmesi, eğitilmesi ve nitelikli iş gücüne dönüşebilmesi için eğitime hassasiyetle yaklaşıyoruz. 

Eğitim ve öğretimin, ülke kalkınmasındaki önemini bilen KARADENİZ ÖRME,

Üniversite ve Liseli turizm okuyan gençlere daima destek veren KARADENİZ ÖRME Turizm ve Otelcilik sektöründeki yatırımları başlar başlamaz,bu güne dek öğrencilere tesislerinde Staj imkânı tanımıştır. Türkiye de çeşitli illerden Üniversitelerimizin Turizm bölümlerinden stajyer öğrenci alan KARADENİZ ÖRME ağırlıklı olarak  Turizm, Seyahat ve Eğlence Hizmetleri  Bölümü ile Otel, Lokanta, İkram Hizmetleri Bölümü öğrencilerine her yıl staj fırsatları tanınmıştır. Mezuniyet sonrasında müracaat eden stajyer öğrencilerimize daimi istihdam fırsatları verilmiştir.

Çevre

İşletmelerinin doğa ile uyum içinde olması gerektiği inancıyla, tüm tesislerinde çevre koruma tedbirlerini titizlikle yerine getirmeye çalışan KARADENİZ ÖRME bu konuda almış olduğu kalite belgeleri ile de vermiş olduğu önem ve özeni göstermeye çalışıyor.
 

Sağlık

Sosyal sorumluluk projelerine geniş bir çerçeveden bakan KARADENİZ ÖRME toplumun öncelikli ihtiyaçları arasında olan sağlık konularında da aktif olmaya gayret gösteriyor.

 

Spor

"Kurumsal vatandaşlık" sorumluluğunu, tüm projelerine yansıtan KARADENİZ ÖRME, SPOR konusunda da katkılarda bulunmaya çalışmıştır.
 

Diğer Faaliyetler

KARADENİZ ÖRME ŞİRKETLER GRUBU Eğitim, sağlık, spor ve çevre dışında da farklı sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmektedir.