ENERJİ

Havadaki sera gazı salınımının artışı dolayısıyla atmosfer ve deniz sıcaklıklarında görülen artış, küresel ısınma ile birlikte yaşanan iklimsel değişikliklerin nedeni olarak görülmektedir. Fosil yakıtların kullanımı sonucu atmosfere karbondioksit salınmasına karbon emisyonu adı verilir. Atmosferde biriken karbon ise atmosfere giren güneş ışınlarının topraktan yansıyarak atmosferden dışarı çıkmasını engelleyerek dünyanın aşırı ısınmasına neden olmaktadır. Ayrıca bu durum soluduğumuz havanın kirlenmesinin ve birçok hastalığın oluşmasının başlıca sebeplerindendir. Kuraklık, seller gibi aşırı hava ve iklim olaylarının sıklığı ve bunların etkilerindeki artış; deniz seviyelerinde yükselme, buzulların erimesi gibi sonuçlar doğurmakta ve bitkiler, hayvanlar ve ekosistemlerin yanı sıra insan yaşamını da ciddi risk altında bırakmaktadır. İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini azaltmak için sıcaklık artışının sınırlandırılması ve bunun içinse temiz enerji ve düşük karbonlu teknolojilere yönelmenin gerekliliği bilim adamları tarafından vurgulanmaktadır. Daha yaşanılabilir bir dünya için günümüzde temiz enerji bizler için en önemli enerji kaynağı haline gelmiştir. İklim değişikliği ve etkileri konusunda artan kamuoyu bilinci ve karbon denkleştirmenin güvenilir bir önlem stratejisi olduğu gerçeğinin kabul görmesi ile ‘Emisyon Azaltımı’ sağlayan yenilenebilir enerji kaynaklı üretim santrallerinin önemi bir kez daha anlaşılmıştır.
Karadeniz Örme Şirketler Grubu olarak, bir yandan enerji sektöründeki faaliyetlerimize devam ederken; diğer yandan tüm iş ortaklarımız, çalışanlarımız ve toplumun tümü için değer yaratmaya da büyük önem vermekteyiz. Paydaşlarımıza karşı olan sorumluluk bilincimiz çerçevesinde, kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizi sağlık ve eğitim altyapısının geliştirilmesi , çevrenin korunması ile yerel ekonominin gelişiminin sürdürülebilir kılınması hedeflerine yönelik olarak planlamaktayız. Bu hedefler çerçevesinde yaklaşımımız, enerji santrallerimiz etrafındaki yerel halkın talep ve ihtiyaçlarına öncelik vermektir. Planladığımız sosyal sorumluluk projeleri ile yerel halkın yaşam kalitesini arttırmak nihai hedefimizdir. Sektörümüzdeki lider konumumuza yakışır şekilde, topluma ve çevreye fayda sağlamak adına yürüttüğümüz sosyal sorumluluk çalışmalarımızı, kurumsal kimliğimizin bir parçası olarak görmekten gurur duyuyoruz.
Tüm yatırımlarımızı sektörel bazda geliştiriyor, hizmet kalitemizi ileriye taşıyoruz.